Nieuwe auto’s slechter voor klimaat

Nieuwe auto’s waren vorig jaar klimaatonvriendelijker dan het jaar voordien. Een gevolg van de ontdieseling.

Uit de nieuwe CO2-referentiewaarden voor het komende jaar blijkt dat de uitstoot van broeikasgassen door nieuwe auto’s vorig jaar voor het eerst is toegenomen. Het cijfer steeg van 86 naar 88 gram per kilometer voor diesels, en van 105 naar 107 gram per kilometer voor wagens die op andere brandstoffen rijden. Het cijfer wordt gebruikt voor de berekening van het voordeel van alle aard bij bedrijfswagens. Dat voordeel zal komend jaar met enkele euro’s dalen, zodat de automobilist op een lager bedrag belast wordt. Dat maakt het rijden iets voordeliger.

Volgens Michel Martens, de directeur van de Febiac-studiedienst, is de stijging een gevolg van de ontdieseling van het wagenpark. Ten opzichte van benzine stoten dieselwagens minder CO2 uit. Omdat de cijfers voor beide brandstofcategorieën berekend worden op basis van het totale wagenpark, is het begrijpelijk dat de CO2-uitstoot stijgt als er meer benzinewagens verkocht worden. Het beleid om diesel te ontmoedigen lijkt dus een negatief effect te hebben op het klimaat.

“Als je wilt inzettten op het klimaat, ben je beter af met diesel. Als je luchtvervuiling belangrijk vindt, is benzine beter”, zegt Martens. “Al geldt die redenering niet langer voor de motoren van de allerlaatste generatie, die voldoen aan de euro 6 d-norm. Daarbij is er bijna geen verschil meer tussen diesel en benzine voor wat betreft luchtkwaliteit. Dus als je beide problemen zou willen aanpakken, slaat de balans door in het voordeel van diesel.”

Toch denkt Martens dat de afgenomen klimaatvriendelijkheid van het wagenpark een voorbijgaand fenomeen zal zijn. “Het is een hobbel op de weg naar de lage-emissievoertuigen”. Zodra elektrische wagens, plug-in hybrides en waterstofvoertuigen belangrijker worden, zal de CO2-waarde weer gaan dalen. Voor plug-in hybrides ligt de uitstoot gemiddeld op 50 gram per kilometer, voor elektrische wagens en waterstofvoer­tuigen op 0.

Dat bedrijfswagens nu fiscaal iets voordeliger worden, is een on­bedoeld effect van de invoering van de CO2-referentiewaarde. Sinds 2012 is het voordeel van alle aard mee afhankelijk van de CO2-uitstoot. De jaarlijkse aanpassing van de referentiewaarde is bedoeld om te voorkomen dat de fiscale inkomsten onder druk zouden komen te staan door klimaatvriendelijkere auto”s. Maar het perverse effect is nu dat rijden goedkoper wordt, terwijl de auto”s meer broeikasgas uitstoten.

Spread the love
admin Autowereld